Badania termowizyjne

Badania termowizyjne

przemysł

 • Jak wiadomo, urządzenia te podczas swojej pracy wydzielają pewne ilości ciepła, np. na skutek tarcia czy przepływu prądu elektrycznego, co jest uwzględniane przez konstruktorów. Jeżeli jednak urządzenie pracuje niepoprawnie, wówczas wydziela więcej ciepła. Może to być związane z zacieraniem lub zablokowaniem się elementów ruchomych, ich zużyciem, niewłaściwym smarowaniem czy uszkodzeniem systemu chłodzącego. Często też za zwiększone wydzielanie ciepła odpowiadają przeciążone obwody elektryczne urządzenia.
 • Najczęstszą przyczyną przegrzewania się silników i przekładni są problemy z łożyskami. Pomiar termowizyjny od razu jednoznacznie wskazuje na taką przyczynę, gdyż przegrzane łożysko jest bardzo wyraźnie widoczne na termogramie w postaci mocno czerwonego lub białego punktowego obszaru. W ten sposób zdiagnozować można nie tylko uszkodzenie łożyska, ale również jego nierównomierne obciążenie. Bardzo łatwo też za pomocą termowizji wykryć niewspółosiowość wałów.
 • Jeśli chodzi o same silniki elektryczne, to oprócz wykrywania uszkodzeń łożysk analiza obrazu termicznego pozwala wykryć również przebicia izolacji wirnika i stojana, przerwanie połączeń elektrycznych oraz problemy z odprowadzaniem ciepła z obudowy silnika.
 • Kamery termograficzne sprawdzają się również doskonale w wykrywaniu problemów związanych z instalacją elektryczną i różnego rodzaju urządzeniami elektrycznymi. Bardzo często termografy wykorzystuje się do sprawdzenia prawidłowego działania transformatorów.
 • Łatwe do wychwycenia przy wykorzystaniu termografów są też anomalie temperaturowe instalacji elektrycznej. Przerwanie obwodu uwidoczni się niższą temperaturą. Z kolei niedokładne zamocowanie czy obluzowanie przewodów na zaciskach objawia się wyższą temperaturą bardzo dobrze widoczną na zdjęciu termowizyjnym.
Naszą wiedzę i doświadczenie potwierdzają Uprawnienia Dozorowe i Eksploatacyjne w zakresie:
 • Urządzenia wytwarzające, przetwarzające i zużywające ciepło oraz inne urządzenia energetyczne.
 • Urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające energię elektryczną do 20 kV.
 • Urządzenia, instalacje i sieci gazowe wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające paliwa gazowe.
Wynik badania przekazywany jest w zależności od potrzeb klienta w formie:
 • zdjęć termowizyjnych oraz zwykłych zdjęć fotograficznych pomocnych przy lokalizacji wad lub przeciążeń,
 • raportu w formie uproszczonej (termogramy wraz ze zdjęciami lokalizacyjnymi, opisy do poszczególnych termogramów),
 • pełnego raportu (termogramy, analiza temperaturowa, sprawozdanie z badania, komentarz eksperta).
Cena usługi uzgadniana jest indywidualnie w zależności od:
 • rodzaju badania,
 • ilości zdjęć lub czasochłonności badania,
 • formy raportu. 
Created by: cdx.pl