Badania termowizyjne

Badania termowizyjne

Termografia, nazywana też termowizją, uważana jest za jedną z najskuteczniejszych metod odwzorowywania temperaturowego. Jest ona pomiarową metodą bezkontaktową i w jej wyniku powstają obrazy zwane termografami lub termogramami, na których przedstawiony jest rozkład temperatury na mierzonych obiektach. Termowizja wykorzystywana jest w wielu dziedzinach nauki i techniki, przez policję, wojsko, a także w medycynie i przemyśle. W tym ostatnim przypadku, z termografią możemy się najczęściej spotkać w budownictwie, ciepłownictwie, diagnostyce układów energetycznych i elektronicznych oraz diagnostyce urządzeń mechanicznych. Termowizja wykorzystuje detekcję promieniowania w paśmie podczerwieni dzięki temu pozwala ona na rejestrację promieniowania cieplnego emitowanego przez ciała fizyczne w przedziale temperatur spotykanych w warunkach codziennych. Co więcej, obiekty te nie muszą być oświetlane.
Wymierne korzyści jakie Państwo otrzymują ze współpracy z naszą firmą to : 

Oszczędność czasu


Oszczędność pieniędzy


Uniknięcie przestojów i awarii


"Problem wykryty jest w połowie rozwiązany"

Badania dla budownictwa

Wady w ociepleniu mogą powodować znaczne straty energii. Pogarsza to komfort klimatyczny wewnątrz budynku, jak również koszty ogrzewania. Dzięki termowizji można wykrywać lokalizacje wad ocieplenia, mostów cieplnych i nieszczelności w osłonowych elementach.

Badania dla energetyki

Technika zdalnej termodetekcji w elektroenergetyce pozwala na szybkie wykrywanie miejsc potencjalnych awarii czy wad w instalacji i nie wymaga wyłączeń, a wręcz przeciwnie normalna praca instalacji pod obciążeniem jest warunkiem koniecznym do wykrycia tych miejsc. 

Badania dla przemysłu

Jedną z praktyk stosowanych przez służby utrzymania ruchu w firmach produkcyjnych jest wykorzystanie kamer termowizyjnych do diagnozowania stanu technicznego różnego rodzaju obrabiarek oraz maszyn i urządzeń znajdujących się na liniach technologicznych. 
Oferujemy szeroki wybór specjalistycznych usług budowlanych. Nasi inżynierowie są doświadczeni i zawsze profesjonalni. Otrzymasz wysokiej jakości usługę pełną dbałości o szczegóły oraz z dokładnymi i jasnymi wycenami. Posiadamy :
  • Uprawnienia Ministra Infrastruktury do wystawiania Świadectw Charakterystyki Energetycznej Budynków
  • Kurs z zakresu kompleksowej diagnostyki cieplnej in situ budynków prowadzony przez Katedrę Ogrzewnictwa, Wentylacji i Techniki Odpylania na Wydziale Inżynierii Środowiska i Energetyki Politechniki Śląskiej w Gliwicach
  • Kurs wykorzystania kamer termowizyjnych do lokalizacji przeciążeń i wycieków z instalacji i maszyn, wad urządzeń oraz mostków termicznych
  • Uprawnienia dozorowe i eksploatacyjne do obsługi i konserwacji urządzeń, instalacji i sieci elektrycznych, energetycznych i gazowych
  • Ukończone szkolenie z zakresu Systemów Energooszczędnych dla budownictwa jednorodzinnego
  • Ukończone szkolenie z zakresu projektowania Budynków Pasywnych
  • Ukończone szkolenie doradztwa z zakresu efektywnego wykorzystywania odnawialnych źródeł energii w przedsiębiorstwie

ul. Oleska 97d

45-222 Opole
Proszę wypełnić wymagane pola.
Proszę wypełnić wymagane pola.
Created by: cdx.pl