Badania termowizyjne
C.E.B. Badania
Termowizyjne

Tel.: 665 079 169

e-mail: biuro@termowizja.slask.pl
www.termowizja.slask.plBadania termowizyjne

Termografia, nazywana też termowizją, uważana jest za jedną z najskuteczniejszych metod odwzorowywania temperaturowego. Jest ona pomiarową metodą bezkontaktową i w jej wyniku powstają obrazy zwane termografami lub termogramami, na których przedstawiony jest rozkład temperatury na mierzonych obiektach. Termowizja wykorzystywana jest w wielu dziedzinach nauki i techniki, przez policję, wojsko, a także w medycynie i przemyśle. W tym ostatnim przypadku, z termografią możemy się najczęściej spotkać w budownictwie, ciepłownictwie, diagnostyce układów energetycznych i elektronicznych oraz diagnostyce urządzeń mechanicznych. Termowizja wykorzystuje detekcję promieniowania w paśmie podczerwieni dzięki temu pozwala ona na rejestrację promieniowania cieplnego emitowanego przez ciała fizyczne w przedziale temperatur spotykanych w warunkach codziennych. Co więcej, obiekty te nie muszą być oświetlane.

Wymierne korzyści jakie Państwo otrzymują ze współpracy z naszą firmą to :
 • Oszczędność czasu
 • Oszczędność pieniędzy
 • Uniknięcie przestojów i awarii

 • "Problem wykryty jest w połowie rozwiązany"

  Badania dla budownictwa
  • termowizja katowice
  • termowizja katowice
  • termowizja katowice
  • termowizja katowice
  • termowizja katowice
  • termowizja katowice
  • termowizja katowice
  • termowizja katowice
  • termowizja katowice

  Wady w ociepleniu mogą powodować znaczne straty energii. Pogarsza to komfort klimatyczny wewnątrz budynku, jak również koszty ogrzewania. Dzięki termowizji można wykrywać lokalizacje wad ocieplenia, mostów cieplnych i nieszczelności w osłonowych elementach.

  Badania dla energetyki
  • termowizja katowice
  • termowizja katowice
  • termowizja katowice
  • termowizja katowice
  • termowizja katowice
  • termowizja katowice
  • termowizja katowice
  • termowizja katowice

  Technika zdalnej termodetekcji w elektroenergetyce pozwala na szybkie wykrywanie miejsc potencjalnych awarii czy wad w instalacji i nie wymaga wyłączeń, a wręcz przeciwnie normalna praca instalacji pod obciążeniem jest warunkiem koniecznym do wykrycia tych miejsc.

  Badania dla przemysłu
  • termowizja katowice
  • termowizja katowice
  • termowizja katowice
  • termowizja katowice
  • termowizja katowice
  • termowizja katowice
  • termowizja katowice
  • termowizja katowice

  Jedną z praktyk stosowanych przez służby utrzymania ruchu w firmach produkcyjnych jest wykorzystanie kamer termowizyjnych do diagnozowania stanu technicznego różnego rodzaju obrabiarek oraz maszyn i urządzeń znajdujących się na liniach technologicznych.  Oferujemy szeroki wybór specjalistycznych usług budowlanych. Nasi inżynierowie są doświadczeni i zawsze profesjonalni. Otrzymasz wysokiej jakości usługę pełną dbałości o szczegóły oraz z dokładnymi i jasnymi wycenami. Posiadamy :

 • Uprawnienia Ministra Infrastruktury do wystawiania Świadectw Charakterystyki Energetycznej Budynków

 • Kurs z zakresu kompleksowej diagnostyki cieplnej in situ budynków prowadzony przez Katedrę Ogrzewnictwa, Wentylacji i Techniki Odpylania na Wydziale Inżynierii Środowiska i Energetyki Politechniki Śląskiej w Gliwicach

 • Kurs wykorzystania kamer termowizyjnych do lokalizacji przeciążeń i wycieków z instalacji i maszyn, wad urządzeń oraz mostków termicznych

 • Uprawnienia dozorowe i eksploatacyjne do obsługi i konserwacji urządzeń, instalacji i sieci elektrycznych, energetycznych i gazowych

 • Ukończone szkolenie z zakresu Systemów Energooszczędnych dla budownictwa jednorodzinnego

 • Ukończone szkolenie z zakresu projektowania Budynków Pasywnych

 • Ukończone szkolenie doradztwa z zakresu efektywnego wykorzystywania odnawialnych źródeł energii w przedsiębiorstwie